Startsida     Nyheter     Produkter     Legoarbeten     Dokument     Presentation     Kontakta oss  
 
 
FLOORMAN 150

Floorman 150 är avsedd för att ytrengöra kanter samt mindre ytor av betonggolv från limrester och spackel. Principen är att med höga varv få diamantsegmenten att arbeta effektivare mot betongunderlaget. 

Maskinen är enkelt uppbyggd av följande huvudkomponenter. Motor, roterande slipenhet, ellåda med manöverenhet, chassi med hjulställ. Floorman 150 är utrustad med 400 volts motor. Maskinen har endast en hastighet.

Maskinen är uppbyggd kring ett hjulförsett chassi. Slipenheten är monterad på så sätt att rörlighet föreligger mot underlaget.

Dammkåpan är utrustad med en anslutning för extern dammsugarslang.

Maskinen kan enkelt förses med olika typer av slipskivor beroende på underlag.

 

 Floorman 150 - Product sheet »


 

Produkter

© 2019 Hamatic.se. | Underhålls av Nordisk Web

FLOORMAN 150
FLOORMAN 280 SP
FLOORMAN 280/400
FLOORMAN 1000
MATT RIVARE WASP
Diamantslipskivor
Produktblad
Produktutveckling